Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMasopust, Jiří
dc.contributor.authorVeřtát, Ivo
dc.date.accepted2012-03-23
dc.date.accessioned2015-05-11T09:18:41Z
dc.date.available2004-09-01cs
dc.date.available2015-05-11T09:18:41Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-10-04
dc.identifier32244
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5151
dc.description.abstractCílem této disertační práce je prostudovat tradiční způsoby návrhu energetické bilance rádiového spoje pikosatelitů s pozemním řídícím střediskem, identifikovat v něm neefektivní využití kapacity sdělovacího kanálu a navrhnout efektivnější komunikační systém. V současnosti se používají neadaptabilní technologie, které pracují s pevnou přenosovou rychlostí, neměnným druhem modulace a konstantním vysílacím výkonem. Kvalita signálu přijímaného v pozemním řídícím středisku se během přeletu pikosatelitu mění. Neadaptabilní komunikační systém bude v tomto případě pracovat s proměnnou rezervou v energetické bilanci a nebude ji umět využít k navýšení přenosové rychlosti nebo k úspoře elektrické energie. Takovýto přístup dovoluje realizovat pouze nízké přenosové rychlosti (v řádu jednotek kbit/s) a značně limituje použitelnost pikosatelitů k vědeckým experimentům náročným na objem přenesených dat.cs
dc.format80 s., 41 s. příloh
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectenergetická bilance satelitního rádiového spojecs
dc.subjectkomunikační systémcs
dc.subjectpikosatelitcs
dc.subjectsoftwarově definované rádiocs
dc.titleEfektivní komunikační systém pikosatelitůcs
dc.title.alternativeEffective communication system for picosatellitesen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goals of this doctoral thesis are to study a traditional concept of the picosatellite radio link budget as well as to identify its ineffectiveness and to design the more effective picosatellite communication system. At present the nonadaptive communication systems are typically used with fixed link budget. In this case the radio link operates with fixed transmission data rate, with fixed type of modulation and with fixed power. The quality of received signal changes during the picosatellite passing in a range of the ground control center. A fixed radio system keeps a variable power reserve in the link budget over the picosatellite passing and the communication does not operate effectively. This leads to the low data rate (a few kbit/s) and it limits using of picosatellites using for science experiments.en
dc.subject.translatedsatellite radio link budgeten
dc.subject.translatedcommunication systemen
dc.subject.translatedpicosatelliteen
dc.subject.translatedsoftware defined radioen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisP_Vertat.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
vertat skol.pdfPosudek vedoucího práce453,41 kBAdobe PDFView/Open
vertat opon.pdfPosudek oponenta práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
vertat zapis.pdfPrůběh obhajoby práce450,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.