Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHonzíková, Jarmila
dc.date.accessioned2023-02-20T11:00:25Z-
dc.date.available2023-02-20T11:00:25Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, J. Přírodní textilní vlákna v edukaci pro budoucnost. Technika a vzdelávanie, 2022, roč. 11, č. 2, s. 21-29. ISSN: 1339-9888cs
dc.identifier.issn1339-9888
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51523
dc.description.abstractDélkové a plošné textilie jsou jedním z materiálů, který děti poznávají již v útlém věku v podobě oblečení. Na 1. stupni základní školy pak s tímto materiálem nejen pracují, ale poznávají i způsoby jeho získávání a zpracování. Současný vzdělávací systém by měl připravovat budoucí generaci na život, kdy se bude měnit nejen způsob získávání a zpracování textilních vláken, ale hlavně počáteční suroviny. Článek představuje textilní vlákna nejen v historickém kontextu, ale také vlákna využívaná v současnosti a zaměřuje na textilní vlákna blízké budoucnosti, kdy se začnou v hojné míře využívat dosud nezužitkované části rostlin pěstovaných pro potravinářské účely. A právě na tuto oblast by se mělo zaměřit i poznávání textilních vláken na primární škole.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherBelianumsk
dc.relation.ispartofseriesTechnika a vzdelávaniesk
dc.rights© Belianumen
dc.subjectrostlinná textilní vláknacs
dc.subjectživočišná textilní vláknacs
dc.subjectalternativní a nová textilní vláknacs
dc.titlePřírodní textilní vlákna v edukaci pro budoucnostcs
dc.title.alternativeNatural textile fibres in education for the futureen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedLong and flat fabrics are one of the materials that children get to know at an early age in the form of clothes. At the first stage of primary school, they not only work with this material, they also know the ways of its acquisition and processing. The current education system should prepare the next generation for life, which will change not only the way of obtaining and processing textile fibers, but especially the initial raw materials. The article presents textile fibers not only in the historical context, but also fibers used in the present and further focuses on textile fibers in the near future, when the hitherto unused parts of plants grown for food purposes will be widely used. And this is the area that should focus on learning about textile fibers in primary school.en
dc.subject.translatedvegetable textile fibersen
dc.subject.translatedanimal textile fibersen
dc.subject.translatedalternative and new textile fibresen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43937160
dc.project.IDSGS-2022-032/Vývoj a testování sad experimentů k předmětu technika s interaktivními pracovními listy pro základní školycs
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Technika_a_vzdelavanie_2022_02_online.pdf5,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD