Title: Návrh pohonu kovacího lisu 25 MN bez předlohové hřídele a s planetovou převodovkou uvnitř setrvačníku na hlavním hřídeli
Other Titles: Design of a 25 MN forging press drive without a countershaft and with a planetary gearbox located inside the flywheel on the main shaft
Authors: Glatz, Karel
Hlaváč, Jan
Volejníček, Martin
Citation: GLATZ, K. HLAVÁČ, J. VOLEJNÍČEK, M. Návrh pohonu kovacího lisu 25 MN bez předlohové hřídele a s planetovou převodovkou uvnitř setrvačníku na hlavním hřídeli. Kovárenství, 2022, roč. 77, č. Listopad 2022, s. 22-28. ISSN: 1213-9289
Issue Date: 2022
Publisher: Svaz kováren
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51544
ISSN: 1213-9289
Keywords: tvářecí stroje;mechanický výstředníkový lis;planetová převodovka;diferenciál;MKP analýza;pevnostní výpočty
Keywords in different language: forming machines;mechanical eccentric press;planetary gearbox;differential;FEM analysis;strength calculations
Abstract: Obsahem diplomové práce je rešerše na téma pohon mechanických lisů, planetové převodové mechanismy a diferenciály. Praktická část obsahuje návrh variant řešení pohonu lisu s využitím planetového převodového mechanismu nebo diferenciálu. Pro každou z nich je uveden postup konstrukčního řešení na lisu SKL 2500.
Abstract in different language: The content of this diploma thesis is a search on the topic of mechanical press drive, planetary gear mechanisms and differentials. The practical part contains the design of variants of the press drive using a planetary gear mechanism or differential. For each of them, the design procedure on the SKL 2500 press is given.
Rights: Plný text není přístupný.
© Svaz kováren
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
6. Kovarenstvi_77_Glatz SKEN.pdf5,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD