Title: Dobřenice a majetkové poměry Loevensteinů počátkem okupace
Other Titles: Dobřenice and the property conditions of the Loevensteins at the beginning of the occupation
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Dobřenice a majetkové poměry Loevensteinů počátkem okupace. Východočeské listy historické, 2021, roč. 45, č. prosinec, s. 27-39. ISSN: 1211-8184
Issue Date: 2021
Publisher: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/51553
ISSN: 1211-8184
Keywords: Karel Loevenstein;Dobřenice;1939-1945
Keywords in different language: Karel Loevenstein;Dobřenice;1939-1945
Abstract: Článek se věnuje osudům rodiny generálního ředitele Škodových závodů v Plzni Karla Loevensteina v době okupace. Speciální přihlíží k osudům jejich velkostatku v Dobřenicích u Hradce Králové.
Abstract in different language: The article is devoted to the fate of the family of the general director of Škodovy závody in Pilsen, Karel Loevenstein, during the occupation. Special takes into account the fate of their large estate in Dobřenice near Hradec Králové.
Rights: Plný text není přístupný.
© Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dobřenice-Loevenstein.docx45,18 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD