Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDuffek, Václav
dc.contributor.authorPrůcha, Tomáš
dc.contributor.authorVočadlová, Klára
dc.date.accessioned2023-02-20T11:00:31Z
dc.date.available2023-02-20T11:00:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationDUFFEK, V. PRŮCHA, T. VOČADLOVÁ, K. VYUŽITÍ SFÉRICKÝCH FOTOGRAFIÍ VE VÝUCE NA VŠ. Biologie, chemie, zeměpis, 2022, roč. 31, č. 3, s. 21-33. ISSN: 1210-3349cs
dc.identifier.issn1210-3349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51580
dc.description.abstractVirtuální realita se dnes pomalu dostává i do vzdělávacího procesu. Jednou z možností, jak zprostředkovat studentům a studentům vzdělávací obsah ve virtuální realitě jsou sférické fotografie. Na školách není ovšem virtuální realita stále běžně využívána, zřejmě kvůli nedostatečnému proškolení učitelů a/nebo kvůli chybějícímu hardware a software na školách. Na druhou stranu efektivita využití virtuálních materiálů byla ve výuce již několikrát prokázána. Autoři se proto rozhodli vytvořit databázi sférických fotografií, u kterých byla následně testována efektivita neimerzního využití ve výuce geografie na vysoké škole, pro které je potřeba pouze PC nebo mobilní telefon. Výsledky základního výzkumu poukazují na to, že neimerzní využití sférických fotografií by mohlo přinášet podobná pozitiva, jako využití sférických fotografií ve virtuální realitě (lepší představa celého kontextu krajiny, zvýšení motivace studentů, podpora kritického myšlení, lepší představa prostoru). Dále je z výsledků možno stanovit, že studenti považují sférické fotografie pro výuku geografie za zajímavější i vhodnější než fotografie klasické.cs
dc.format13 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherPedagogická fakulta Univerzity Karlovycs
dc.relation.ispartofseriesBiologie, chemie, zeměpiscs
dc.rights© Creative Commons Attribution 4.0 International Licenseen
dc.subjectsférické fotografiecs
dc.subjectdidaktika geografiecs
dc.titleVyužití sférických fotografií ve výuce na VŠcs
dc.title.alternativePanospheres in university geography teachingen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedVirtual reality is slowly making its way into the educational process today. One of the ways to convey educational content to students in virtual reality is by using panospheres. However, virtual reality is still not widely used in schools, probably due to the lack of teacher training and/or the lack of hardware and software in schools. On the other hand, the effectiveness of the use of virtual materials in teaching has already been demonstrated many times. Therefore, the authors decided to test the non-immersive use of panospheres in a university classroom, for which only a PC or a mobile phone is needed. The results of the baseline research indicate that the non-immersive use of panospheres could bring similar positive benefits as the use of panospheres in virtual reality (better representation of the whole landscape context, increase in students' motivation, promotion of critical thinking, better representation of space). Furthermore, it can be determined from the results that students find panospheres more interesting and more suitable for geography teaching than traditional photographs.en
dc.subject.translatedpanospheresen
dc.subject.translatedmethodology of geography educationen
dc.identifier.doi10.14712/25337556.2022.3.2
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43938930
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
duffek-et-all-2022-vyuziti-sferickych-fotografii-ve-vyuce-na-vs-1.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD