Název: Cunard Line and its operations within the Habsburg Monarchy
Další názvy: Působení společnosti Cunard Line v Habsburské monarchii
Autoři: Boček, Martin
Citace zdrojového dokumentu: BOČEK, M. Cunard Line and its operations within the Habsburg Monarchy. Zgodovinski časopis, 2021, roč. 75, č. 3-4, s. 422-437. ISSN: 0350-5774
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Zveza Zgodovinskih Drustev Slovenije
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85147108045
http://hdl.handle.net/11025/51585
ISSN: 0350-5774
Klíčová slova: Cunard Line;Terst;Rijeka;habsburská monarchie;emigrace
Klíčová slova v dalším jazyce: Cunard Line;Trieste;Rijeka;Habsburg Empire;Emigration
Abstrakt: The article depicts and analyses shipping in the Habsburg Monarchy. It is closely related to the overseas companies, one of which was Cunard Line. This shipping company was founded in the 19th century and as one of the fist with other shipping companies occupied an important position in emigration traffic from the European continent. Thanks to the established shipping lines to North American ports, especially to New York, the company soon began the focus on the transport of migrants from Austria-Hungary and could also build large steamboats designed for migration transport.
Abstrakt v dalším jazyce: The article depicts and analyses shipping in the Habsburg Monarchy. It is closely related to the overseas companies, one of which was Cunard Line. This shipping company was founded in the 19th century and as one of the fist with other shipping companies occupied an important position in emigration traffic from the European continent. Thanks to the established shipping lines to North American ports, especially to New York, the company soon began the focus on the transport of migrants from Austria-Hungary and could also build large steamboats designed for migration transport.
Práva: © Zveza Zgodovinskih Drustev Slovenije.
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KHV)
OBDPoužijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/51585

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD