Název: Application of short circuit waveguide method for evaluation of inhomogenities in dielectric sample
Autoři: Faktorová, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2008, Konference EDS 2008.
EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno, VUT v Brně, 2008.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/516
http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/EDS_2008/faktorova.pdf
ISBN: 978-80-214-3717-3
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: dielektrika;kompozit;mikrovlnná diagnostika;testování materiálů
Klíčová slova v dalším jazyce: dielectric;composite;microwave diagnostics;material testing
Abstrakt v dalším jazyce: In the paper main consideration is paid to investigation of inhomogenities in dielectric sample from the standpoint of their impedance properties and reflected signal amplitude. Such application include inspecting modern materials such as composites, detecting and characterizing surface and volume flaws, and evaluating the compressive strength of cement structures.The paper deals with measurement of reflex coefficient in dependence on crack depth on dielectric samples on microwave frequencies from the X –band. Evaluations are made by means of quantities used in microwave technique. Obtained quantities are compared with each other and also with analogous to the quantities measured at the same conditions on metal sample.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:2008
Konference EDS 2008 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
faktorova.pdf216,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/516

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.