Název: Reakce učitelů na zjištění přítomnosti podvádění při ověřování znalostí na střední škole
Další názvy: Teachers' reactions to students cheating in high school exams
Autoři: Krotký, Jan
Honzíková, Jarmila
Citace zdrojového dokumentu: KROTKÝ, J. HONZÍKOVÁ, J. REAKCE UČITELŮ NA ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI PODVÁDĚNÍ PŘI OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE. Trendy ve vzdělávání, 2022, roč. 15, č. 1, s. 13-19. ISSN: 1805-8949
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Univerzita Palackého
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51615
ISSN: 1805-8949
Klíčová slova: školní podvádění;testování;zkoušení
Klíčová slova v dalším jazyce: school cheating;testing;knowledge verification
Abstrakt: Článek předkládá odpovědi ve formě názorů učitelů středních škol na školní podvádění. Dotazníkové šetření na stovce učitelů a učitelek středních škol zjistilo, jaké jsou hlavní směry při řešení podvádění při ověřování znalostí, zejména při testování. Téměř polovina respondentů si myslí, že jeho žáci nepodvádí. Zároveň velká většina učitelů řeší odhalení podvodu na úrovni třídy. Polovina učitelů při odhalení podvodu uděluje známku nevyhověl a dvacet procent učitelů sníží své hodnocení. Alternativní tresty ve formě opuštění třídy jsou podle našeho očekávání zcela výjimečné.
Abstrakt v dalším jazyce: The article presents answers in the form of opinions of high school teachers on school cheating. A questionnaire survey of hundreds of high school teachers found out the main directions in tackling cheating in knowledge verification, especially in testing. Almost half of the respondents think that his students are not cheating. At the same time, most teachers deal with class fraud. Half of the teachers give a failed rating when the fraud is detected, and twenty percent of the teachers reduce their rating. Alternative penalties in the form of leaving the class are, as expected, quite exceptional.
Práva: © Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMT)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Tvv_000114_fin-0001.pdf242,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/51615

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD