Title: Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML
Other Titles: Banking Transactions in Light of the Sixth Directive of the AML
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2022, roč. 7, č. 2, s. 186-199. ISSN: 2533-4387
Issue Date: 2022
Publisher: Vysoká škola finanční a správní
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51616
ISSN: 2533-4387
Keywords: AML;banka;bankovní obchod;CFT;financování terorismu;kontrola klienta;praní špinavých peněz
Keywords in different language: AML;bank;bank business;CFT;terrorist financing;client control;money laundering DOI
Abstract: Dne 20. července 2021 Evropská komise představila ambiciózní balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Součástí balíčku je nejen návrh na vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz, ale především přijetí nové právní úpravy, která má současně obsahovat přímo použitelná pravidla, a to i v oblastech hloubkové kontroly klienta a skutečného vlastnictví. Součástí legislativního balíčku je současně návrh nové (šesté) směrnice, která nahradí dosavadní směrnici 2015/849/EU. Nově navrhovaná směrnice předkládá nové mechanismy, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Mechanismům navrhované směrnice a jejich vlivu na bankovní obchody je věnován následující článek.
Abstract in different language: On 20 July 2021, the European Commission presented an ambitious package of legislative proposals to strengthen the EU‘s anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) rules. The package includes not only a proposal for the creation of a new EU anti-money laundering body, but above all the adoption of new legislation, which should simultaneously contain directly applicable rules, including in the areas of client due diligence and beneficial ownership. The legislative package also includes a proposal for a new (sixth) directive, which will replace the previous directive 2015/849/ EU. The newly proposed directive presents new mechanisms for Member States to put in place to prevent the use of the financial system for money laundering or terrorist financing. The following article is devoted to the mechanisms of the proposed directive and their influence on banking transactions.
Rights: © Vysoká škola finanční a správní
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novotný, Jiří- forenzni-vedy-2022-2-05.pdf119,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD