Název: Mezinárodní licenční smlouvy
Další názvy: International License Agreements
Autoři: Štruncová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Dobiáš, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5162
Klíčová slova: nehmotné statky;duševní vlastnictví;průmyslové vlastnictví;autorské právo;licence;licenční smlouva;druhy licenčních smluv;obsah licenční smlouvy;mezinárodní licenční smlouva;softwarové licence;distribuce;softwarové pirátství
Klíčová slova v dalším jazyce: intellectual property;industrial property;copyright;license;license agreement;types of licensing agreements;content of license agreements;international license agreement;software license;distribution;software piracy
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo poukázat na stále rostoucí význam licenčních smluv s mezinárodním prvkem v každodenním životě nejen obchodníků, vynálezců, autorů, ale obecně všech lidí. Navzdory tomu, že je problematika licenčních smluv známá již po staletí, a zaměstnává množství mezinárodních organizací, není její právní úprava dostatečná. Práce se zabývá mimo jiné vymezením postavení softwarových licenčních smluv v kontextu s běžnými mezinárodními licenčními smlouvami. Problematikou softwarových licencí se zabývá stále ještě nedostatečné množství odborníků z oboru práva. V této práci se snažíme uporoznit na skutečnosti, se kterými se každodenně setkáváme aniž bychom si uvědomovali, že jsme součástí "světa plného licencí".
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this diploma thesis is an international license agreement. The author?s aim was not to deal with the whole topic but to focus on an increasing importance of license agreements with international bindings in ordinary life of businessmen, inventors, creators and generally all the people. Despite of the fact that the intellectual property is being solved in a lot of treaties and employs many international organizations it has been broken in various ways and many substantial causes have been probated. The first connection into the Internet means to become a part of a world of licenses. Although the software licenses issue is significant it has been ignored very often and only a few jurists are interested in it. This work should point at the software licenses in the international law context and its relations to the common license treaties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_struncova.pdfPlný text práce589,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek VDP na DP M Struncovafinx.pdfPosudek vedoucího práce40,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P Struncova P.pdfPosudek oponenta práce17,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Struncova.pdfPrůběh obhajoby práce530,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5162

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.