Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorPřibáň, Pavel
dc.contributor.authorGangur, Mikuláš
dc.contributor.authorIrcingová, Jarmila
dc.contributor.authorJakubíková, Dagmar
dc.contributor.authorJaneček, Petr
dc.contributor.authorMaříková, Hana
dc.contributor.authorŠtumpf, Petr
dc.date.accessioned2023-02-27T11:00:25Z-
dc.date.available2023-02-27T11:00:25Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationTLUČHOŘ, J. PŘIBÁŇ, P. GANGUR, M. IRCINGOVÁ, J. JAKUBÍKOVÁ, D. JANEČEK, P. MAŘÍKOVÁ, H. ŠTUMPF, P. Vnímání města v kontextu historické památky na příkladu chebských krovů. Trendy v podnikání, 2022, roč. 12, č. 2, s. 73-87. ISSN: 1805-0603cs
dc.identifier.issn1805-0603
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51628
dc.description.abstractČlánek se zabývá vnímáním a obrazem města Chebu v kontextu historického dědictví. Od roku 2017 je ve městě realizována prohlídková trasa historickými krovy. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má tato aktivita na image města, resp. zda historické krovy již tvoří součást image města alespoň pro některé obyvatele a občany ČR. Obraz města dosud nebyl systematicky zkoumán. Byly provedeny dva průzkumy, jeden mezi obyvateli města a druhý mezi občany ČR. Bylo zjištěno, že město Cheb je v povědomí respondentů spojováno s historickým dědictvím. Mimo město Cheb však historické krovy zatím nejsou dostatečně spojovány s jeho vnímáním. V článku je také prezentován sémantický diferenciál s vnímáním města Chebu občany.cs
dc.format15 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesTrendy v podnikáníen
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectimagecs
dc.subjectvnímánícs
dc.subjectobeccs
dc.subjectkulturní dědictvícs
dc.subjecthistorické krovycs
dc.subjectChebcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.titleVnímání města v kontextu historické památky na příkladu chebských krovůcs
dc.title.alternativePerception of the municipality in the context of a historical heritage using the example of the Cheb trussesen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the perception and image of the town Cheb in the context of historical heritage. Since 2017, the town has been running a tour of historic trusses. The aim of the research was to determine the influence of this activity on the image of the town, or whether the historic roofs already form part of the image of the town at least for some Czech residents and citizens. So far, the image of the city has not been systematically investigated. Two surveys have been carried out, one among the city residents and one among the citizens of the Czech Republic. It was found that the city of Cheb is associated with historical heritage in the minds of the respondents. However, outside the town of Cheb the historical trusses are not yet sufficiently associated with the perception of it. The article also presents a semantic differential with citizens' perception of the town of Cheb.en
dc.subject.translatedimageen
dc.subject.translatedperceptionen
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedcultural heritageen
dc.subject.translatedhistorical trussesen
dc.subject.translatedCheben
dc.subject.translatedquestionnaire surveyen
dc.identifier.doi10.24132/jbt.2022.12.2.73_87
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43938862
dc.project.IDTL03000377/Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovůcs
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tluchor-et-al-TVP_2022_2.pdf786,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD