Název: Czech Dataset for Cross-lingual Subjectivity Classification
Další názvy: Český Dataset pro mezijazyčnou klasifikaci subjektivity
Autoři: Přibáň, Pavel
Steinberger, Josef
Citace zdrojového dokumentu: PŘIBÁŇ, P. STEINBERGER, J. Czech Dataset for Cross-lingual Subjectivity Classification. In Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference. Marseille, France: European Language Resources Association, 2022. s. 1381-1391. ISBN: 979-10-95546-72-6
Datum vydání: 2022
Nakladatel: European Language Resources Association
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85144389838
http://hdl.handle.net/11025/51716
ISBN: 979-10-95546-72-6
Klíčová slova: subjektivita;dataset;mezijazyčný;klasifikace;transformers;benchmark
Klíčová slova v dalším jazyce: subjectivity;dataset;Czech;cross-lingua;classification;transformers;benchmark
Abstrakt: V tomto článku představujeme nový český dataset pro klasifikaci subjektivity, který obsahuje 10 tisíc manuálně označených subjektivních a objektivních vět z filmových recenzí a popisů filmů. Naší hlavní motivací je poskytnout spolehlivý dataset který může být použit společně s již existujícím anglickým datasetem jako test schopnosti předtrénovaných vícejazyčných modelů pro přenost znalosti mezi češtinou a angličtinou. Dva anotátoři označili dataset a dosáhli 0.83 Cohen Kappa metriky. Dále jsme vytvořili doplňkový dataset který obsahuje 200 tisíc automaticky označených vět. Oba datasety jsou volně k použití pro výzkumné účely. Dále jsme provedli tzv. Fine-tuning pěti předtrénovaných modelů založených na architektuře Transformers pro určení základních výsledků, kde dosahujeme 93.56% úspěšnosti. Dále provádíme experimenty, které mají za cíl ověřit možnosti vícejazyčných modelů pro přenos znalosti mezi jazyky.
Abstrakt v dalším jazyce: In this paper, we introduce a new Czech subjectivity dataset of 10k manually annotated subjective and objective sentences from movie reviews and descriptions. Our prime motivation is to provide a reliable dataset that can be used with the existing English dataset as a benchmark to test the ability of pre-trained multilingual models to transfer knowledge between Czech and English and vice versa. Two annotators annotated the dataset reaching 0.83 of the Cohen’s kappa inter-annotator agreement. To the best of our knowledge, this is the first subjectivity dataset for the Czech language. We also created an additional dataset that consists of 200k automatically labeled sentences. Both datasets are freely available for research purposes. Furthermore, we fine-tune five pre-trained BERT-like models to set a monolingual baseline for the new dataset and we achieve 93.56% of accuracy. We fine-tune models on the existing English dataset for which we obtained results that are on par with the current state-of-the-art results. Finally, we perform zero-shot cross-lingual subjectivity classification between Czech and English to verify the usability of our dataset as the cross-lingual benchmark. We compare and discuss the cross-lingual and monolingual results and the ability of multilingual models to transfer knowledge between languages.
Práva: © CC BY-NC-ND 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Přibáň, Steinberger paper-LREC.pdf347,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/51716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD