Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLinhart, Richardcs
dc.contributor.authorBurda, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeFiala, Pavelcs
dc.date.accepted2012-06-26cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:19Z-
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:19Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-03cs
dc.identifier47195cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5171-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá řešením způsobů směrové kalibrace anténního systému pro příjem rádioamatérských a experimentálních družic na ZČU FEL. Základní podstatou této práce je otevření komunikace mezi dostupným hardwarem a začlenění programu pro řídící modul rotátoru a rádiového přijímače. Komunikace probíhá přes počítač umístěný na pozemní stanici fakulty elektrotechnické. Aby se mohlo docílit realizace problému, provádí se zpracování na principu hledání silných zdrojů signálu a výpočet odchylek naměřené a skutečné polohy zdrojů signálů.cs
dc.format21 s. (37 500 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectanténní rotátorcs
dc.subjectpozemní vysílačecs
dc.subjectLEO satelitycs
dc.titleKalibrace anténního rotátoru pro komunikaci s LEO satelitycs
dc.title.alternativeCallibration of the Antenna Positioner for LEO Satellite Communicationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the calibration solution methods directional antenna system for receiving amateur radio and experimental satellites of the West Bohemia University. The basic essence of this work is to open communication between the available hardware and integration program for rotator control module and a radio receiver. Communication takes place via computer based on the ground station of the Faculty of Electrical Engineering. In order to be achieved by implementation problems, performs the processing on the principle of finding strong signal sources and calculating deviations measured and actual position signal sources.en
dc.subject.translatedantenna positioneren
dc.subject.translatedterrestrial transmittersen
dc.subject.translatedLEO satelliten
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Burda_BP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047195_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047195_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047195_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce106,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5171

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.