Název: Procesorem řízený spínaný regulovatelný proudový zdroj 12V/50A, 700W
Další názvy: Microprocessor controled switching mode power supply 12V/50A, 700W
Autoři: Vyroubal, Evžen
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Štětka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5172
Klíčová slova: Spínaný zdroj proudu;vodíkový booster;vysoký proud.
Klíčová slova v dalším jazyce: Switching current source;burn water;high current.
Abstrakt: Vyroubal, Evžen. Procesorem řízený spínaný regulovatelný zdroj proudu. Plzeň, 2012. Návrh silového spínaného zdroje proudu, který je dimenzován na výstupní proud 50[A].Volbou vysoké spínací frekvence je zajištěn malý rozměr spínacího transformátoru, pro spínací tranzistory bylo použito půlmůstkové zapojení, následné usměrnění pomocí dvoucestného usměrňovače a filtrace výstupního signálu pasivním filtrem. Spínaný zdroj je napájen z 12[V] baterie a slouží k napájení vyvíječe brownova plynu.
Abstrakt v dalším jazyce: Vyroubal, Evžen. Microprocessor controlled switching adjustable current source [Procesorem řízený spínaný regulovatelný zdroj proudu.] Plzeň, 2012. Designing power switching current source which is dimension for output current about 50[A]. By choosing high switching frequency is guaranteed small dimension of switching transformaotr , for switching transistors was used half-bridge connection. Next step is rectifying by twoway rectifiers and filtration output signal by passive filter. Switching source is powered by 12 [V] battery and it?s designed for device for production Brown?s gas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAE) / Bachelor´s works (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace-Vyroubal_Evzen-E09B0345P_Spinany_zdroj_proudu.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047220_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047220_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047220_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.