Title: Vliv ionizačního záření na životnost polovodičových součástek
Other Titles: Influence of ionization radiation on semiconductors
Authors: Totzauer, Pavel
Advisor: Holík, Michael
Referee: Kraus, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5174
Keywords: ioinizační záření;záření alfa;beta;gama;polovodiče;záření X;radiace
Keywords in different language: ionization radiation;alpha particles;beta;gamma;X rays;radiation
Abstract: Úkolem této bakalářské práce bylo popsat různé druhy ionizačního záření, působení jednotlivých druhů na polovodiče, způsob ovlivnění funkce polovodičových součástek a na závěr porovnání již existujících součástek se zvýšenou odolností proti záření.
Abstract in different language: The task of this bachelor thesis was to describe the different types of ionizing radiation, the influence on semiconductors, the way the radiation changes the function of semiconductor devices, and finally comparison of existing components with increased resistance to radiation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv ionizacniho zareni na zivotnost polovodicovych soucastek.pdfPlný text práce515,63 kBAdobe PDFView/Open
047233_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce250,54 kBAdobe PDFView/Open
047233_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,53 kBAdobe PDFView/Open
047233_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.