Název: Vliv ionizačního záření na životnost polovodičových součástek
Další názvy: Influence of ionization radiation on semiconductors
Autoři: Totzauer, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Holík, Michael
Oponent: Kraus, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5174
Klíčová slova: ioinizační záření;záření alfa;beta;gama;polovodiče;záření X;radiace
Klíčová slova v dalším jazyce: ionization radiation;alpha particles;beta;gamma;X rays;radiation
Abstrakt: Úkolem této bakalářské práce bylo popsat různé druhy ionizačního záření, působení jednotlivých druhů na polovodiče, způsob ovlivnění funkce polovodičových součástek a na závěr porovnání již existujících součástek se zvýšenou odolností proti záření.
Abstrakt v dalším jazyce: The task of this bachelor thesis was to describe the different types of ionizing radiation, the influence on semiconductors, the way the radiation changes the function of semiconductor devices, and finally comparison of existing components with increased resistance to radiation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv ionizacniho zareni na zivotnost polovodicovych soucastek.pdfPlný text práce515,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047233_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce250,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047233_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047233_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5174

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.