Title: Problémy práce na dálku (home office), které návrh nové právní úpravy (ne)řeší
Other Titles: Problems of remote work (home office), which the draft of the new legislation (does not) solve
Authors: Prunner, Petr
Citation: PRUNNER, P. Problémy práce na dálku (home office), které návrh nové právní úpravy (ne)řeší. Právní rozhledy, 2023, roč. 31, č. 4, s. 141-147. ISSN: 1210-6410
Issue Date: 2023
Publisher: C.H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51743
ISSN: 1210-6410
Keywords: právo;pracovní právo;home office;home working
Keywords in different language: Law;Labor Law;home office;home working
Abstract: Článek je zaměřen na plánovanou novelu zákoníku práce v oblasti práce na dálku (tzv. home office) a kriticky hodnotí pozitiva i negativa připravované právní regulace. Článek nejenže upozorňuje na důsledky, které by v praxi mohly nastat, dojde-li k přijetí právní úpravy v navrhované podobě, ale zabývá se i některými dalšími oblastmi, které novela upravit měla, avšak zákonodárce tak neučinil.
Abstract in different language: The article is focused on the planned amendment to the Labor Code in the area of remote work (so-called home office) and critically evaluates the positives and negatives of the upcoming legal regulation. The article not only draws attention to the consequences that could arise in practice if the legislation is adopted in the proposed form, but also deals with some other areas that the amendment should have modified, but the legislator did not do so.
Rights: Plný text není přístupný.
© C.H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Clanek_PRAVNI_ROZHLEDY_Home_office.pdf7,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD