Název: Zaokrouhlovací chyby v číslicových systémech
Další názvy: Rounding Errors in Digital Systems
Autoři: Sak, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Lahoda, Jiří
Oponent: Petránková, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5175
Klíčová slova: formát s pevnou řádovou čárkou;formát s plovoucí řádovou čárkou;IEEE 754;exponent;mantisa
Klíčová slova v dalším jazyce: fixed point format;IEEE 754;exponent;mantissa;floating point format
Abstrakt: Práce se zabývá přehledem v současné době pužívaných formátů čísel v číslicových systémech. Vlivem těchto formátů a vlivem struktury číslicového filtru na vznik zaokrouhlovacích chyb.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with number formats, which using digital systems in present time and their influence on formation of rounding errors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E09B0417P - Tomas Sak - Bakalarska prace.pdfPlný text práce136,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047236_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047236_oponent.pdfPosudek oponenta práce470,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047236_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce97,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5175

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.