Title: Zaokrouhlovací chyby v číslicových systémech
Other Titles: Rounding Errors in Digital Systems
Authors: Sak, Tomáš
Advisor: Lahoda, Jiří
Referee: Petránková, Zuzana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5175
Keywords: formát s pevnou řádovou čárkou;formát s plovoucí řádovou čárkou;IEEE 754;exponent;mantisa
Keywords in different language: fixed point format;IEEE 754;exponent;mantissa;floating point format
Abstract: Práce se zabývá přehledem v současné době pužívaných formátů čísel v číslicových systémech. Vlivem těchto formátů a vlivem struktury číslicového filtru na vznik zaokrouhlovacích chyb.
Abstract in different language: This thesis deals with number formats, which using digital systems in present time and their influence on formation of rounding errors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09B0417P - Tomas Sak - Bakalarska prace.pdfPlný text práce136,98 kBAdobe PDFView/Open
047236_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,96 kBAdobe PDFView/Open
047236_oponent.pdfPosudek oponenta práce470,48 kBAdobe PDFView/Open
047236_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce97,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.