Název: Literatura ve výuce francouzského jazyka
Další názvy: Literature in French Language Teaching
Autoři: Kutková, Irena
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5184
Klíčová slova: literatura;literární texty;francouzská literatura;frankofonní literatura;písně;koledy;básně;kaligramy;pohádky;říkadla;didaktické metody ve výuce jazyka;role literatury ve výuce francouzštiny;francouzské učebnice
Klíčová slova v dalším jazyce: literatura;literární texty;francouzská literatura;frankofonní literatura;písně;koledy;básně;kaligramy;pohádky;říkadla;didaktické metody ve výuce jazyka;role literatury ve výuce francouzštiny;francouzské učebnice
Abstrakt: Práce představuje postavení literárního textu v učebnicích francouzského jazyka, které se používají na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií v okrese Plzeň - město ve školním roce 2011/2012. Teoretická část definuje literární útvary vhodné pro výuku francouzského jazyka, uvádí postavení literárního textu v různých didaktických metodách a role literatury ve výuce francouzského jazyka. Část průzkumu analyzuje literární texty z uvedených učebnic a výsledky průzkumu třídí podle různých kategorií, kterými jsou například literární útvar, doba vzniku díla a navržené práce s textem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presents the role of literary text in French textbooks which are used at Pilsen lower secondary schools in 2011-2012. The theoretical part defines divers literary forms suitable for French language teaching. Furthermore, the roles of literary text in the history of language teaching methods and approaches as well as the advantages of the use of literature in French language teaching are outlined. The second part of the thesis includes a survey. Literary texts found in the given textbooks are analysed and categorised according to divers points of view, which are for example form of the literary text, year of publication and activities to be worked on.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Irena_Kutkova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutkova Irena posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce112,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutkova Irena posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce80,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutkova Irena prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5184

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.