Katedra německého jazyka / Department of German Language

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Šulcová, Anna
Když se změní pravidla hry - k miniaturám Friedricha Achleitnera

This bachelor thesis pursues the late work of the Austrian writer Friedrich Achleitner. It analyzes selected miniatures from the works einschlafgeschichten (2003), und oder oder und (2006) and der springende punkt (2009). This work describes how Friedrich Achleitner experimented with many po...

Bezchlebová, Alena
Struktura vyučovacích hodin německého jazyka na plzeňských středních školách

These theses focus on the comparison of lesson structures in German lessons on three chosen Pilsner schools with theoretical standards and ideals. The hypotheses based on the theoretical standards will be compared with the collected dates from the lessons´ reports.

Amlacher, Ivana
Srovnání aktuálních politických talkshow "Hart aber fair" a "Otázky Václava Moravce" z pohledu pragmatické lingvistiky

The thesis deals with manifestations of expressiveness and expressive speech acts in current political talk shows "Hart aber fair" and "Questions of Václav Moravec" from the point of view of pragmatic linguistics. The theoretical part of the thesis describes pragmatic linguist...

Hásová, Alžběta
Rakouská popová a rocková hudba ve vyučování německého jazyka

This thesis focuses on the use of Austrian pop and rock music in teaching of German language. The aim of the thesis is to clarify the reasons for using music and songs in teaching of foreign languages and to explain its positive impact in education. This thesis ...

Daňková, Lucie
Tvoření množného čísla u vybraných typů podstatných jmen

This bachelor thesis deals with Plural formation of selected types of nouns. It consists of two parts, theoretical and practical. In the practical part is presented the analysis of the mass nouns, which build more plural forms. For the analysis was used the corpus Die ZEI...