Title: Správa justice
Other Titles: Administration of justice
Authors: Brychta, Adam
Advisor: Korbel, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5202
Keywords: správa justice;správa soudnictví;státní správa soudů;soudcovské rady;rady soudnictví v Evropě
Keywords in different language: administration of justice;state regulation of courts;judicial councils;council of justice in Europe
Abstract: Diplomová práce na téma správa justice se zaměřuje především na správu soudnictví podle platné právní úpravy. V první části práce se věnuji státní správě soudů dle zákona o soudech a soudcích. Dále zmiňuji náznak tzv. soudcovské samosprávy v podobě soudcovských rad. V druhé části práce uvádím devět vybraných evropských zemí, jejichž modely správy soudnictví jsou charakteristické pro teoretické koncepty, které vytyčil Ústavní soud. V závěrečné části práce kriticky zhodnocuji úpravu správy soudnictví v České republice a snažím se navrhnout možný budoucí model úpravy správy soudnictví.
Abstract in different language: The topic of dissertation focuses on a administration of justice, especially the administration of judicature according the valid legal adjustment. The first part of the dissertation deals with state administration of courts according the law of courts and judges. Furthermore, the paper describes judicial authority of the Judicial Councils. Second part of the dissertation focuses on the nine European countries, whose models of administration of justice are characterized by theoretical concepts which were established by the Constitutional Court of the Czech Republic. The last chapter is primarily a criticism of adjustment of administration of justice in the Czech Republic. This part intends to suggest a potential model of the future possible modification of the State Regulation of Courts in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - SPRAVA JUSTICE.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
DP-Brychta-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce40,49 kBAdobe PDFView/Open
DP-Brychta-Simka.pdfPosudek oponenta práce42,61 kBAdobe PDFView/Open
DP-Brychta-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce589 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.