Title: Příroda a kultura u malých sibiřských národů
Other Titles: Nature and Culture in Anthropological Perspective. Siberian perceiving of animals
Authors: Nováková, Martina
Advisor: Bahenský, František
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5210
Keywords: příroda;kultura;prostředí;Sibiř;člověk;zvíře;sociální vztah
Keywords in different language: nature;culture;environment;Siberia;human;animal;social relation
Abstract: Cílem předkládané práce je jednak v obecné rovině představit téma přírody a kultury v perspektivě sociální a kulturní antropologie a jednak zachytit tuto problematiku v konkrétním prostředí sibiřských národů lovců a pastevců sobů. V práci budou porovnány tradiční antropologické přístupy, podle kterých jsou příroda i kultura dvě oddělené sféry s recentními přístupy, přičemž důraz bude kladen na environmentální přístup Tima Ingolda, který odstartoval v antropologii přehodnocování dichotomie mezi přerodou a kulturou.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on questions about nature/culture dichotomy in the anthropological perspective. We follow social anthropologists' interest in the ways in which non-human animals come to play a role in human societies. Tim Ingold's environmental theory is emphasized. Siberian nations of Yukhagirs and Eveny are analysed to see their relationship with reindeer. Some recent theories about nonhuman entities are also analysed in Western society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Novakova M.pdfPlný text práce4,45 MBAdobe PDFView/Open
Martina_Novakova.pdfPosudek vedoucího práce109,12 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Martina_Novakova.pdfPosudek oponenta práce109,12 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Martina_Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce109,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.