Title: Simulace úspěšnosti metody odhadu pohlaví podle dělícího bodu
Other Titles: Simulation of sample-specific sex determination methods accuracy
Authors: Bláhová, Dominika
Advisor: Galeta, Patrik
Referee: Brůžek, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5212
Keywords: odhad pohlaví;dělící bod;kosterní pozůstatky;velikost souboru;poměr pohlaví;pohlavní dimorfismus;míra pohlavního dimorfismu;John Albanese
Keywords in different language: sex estimation;sectioning point;skeletal remains;sample size;sex ratio;sexual dimorphism;John Albanese
Abstract: Odhad pohlaví je jedním ze základních úkolů práce biologického antropologa. Práce má za cíl ověřit výsledky a prohloubit poznatky metody navrhované Johnem Albanesem a kolektivem z roku 2005. Autoři navrhují novou metodu odhadu pohlaví pro smíšené kosterní pozůstatky a pro pozůstatky, které jsou velmi špatně zachovalé. Cílem práce je simulovat metodu odhadu podle dělícího bodu na základě kritérií, kterými jsou velikost souboru, poměr pohlaví a míra pohlavního dimorfismu.
Abstract in different language: Estimation of sex is one of the fundamental tasks of the work of biological anthropologists. The work aims to verify the results and deepen the knowledge of the methods proposed by John Albanese and the collective in 2005. The authors propose a new method for sex estimation of commingled skeletal remains, which are very poorly preserved. The aim is to simulate the method of sex estimation by sectioning point based on the criteria, for sample size, sex ratio and the degree of sexual dimorphism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blahova_2012.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
blahova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
blahova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Blahova0001.pdfPrůběh obhajoby práce25,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.