Název: Klimatická adaptace středověkých a novověkých populací Čech
Další názvy: Climatic adaptation of Medieval and Early Modern Bohemia populations
Autoři: Dušková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Friedl, Lukáš
Oponent: Galeta, Patrik
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5213
Klíčová slova: klima;adaptace;morfologie nosu;tělesné proporce;historické populace území České republiky;malá doba ledová;středověké klimatické optimum
Klíčová slova v dalším jazyce: climate;adaptation;nose morphology;body proportions;historical populations of Czech republic;little ice age;mediaval climatic optimum
Abstrakt: Cílem této práce bylo zkoumat na základě antropometrických údajů projevy klimatické adaptace historických populací České republiky. Morfometrická data použitá pro statistické zpracování (PCA, RMA, ANOVA) byla naměřena na kosterních souborech ze sedmi archeologických lokalit. Testováním hypotéz bylo zjišťováno zda mezi jednotlivými obdobími středověku a novověku došlo k proměně morfologie nosu a tělesných proporcí v závisloti na klimatických změnách.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this study was to study anthropometric data as an evidence of climatic adaptation of historic populations of the Czech lands. Morphometric data used for statistical analysis (PCA, RMA, ANOVA) was measured on skeletal sets of seven archaeological sites. Testing hypotheses was investigated whether the various stages of the Middle Ages and modern times have changed in morphology of the nose and body proportions as a result of climate change.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Duskova_Jana_DP_2012.pdfPlný text práce761,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jana Duskova.pdfPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
_Jana_Duskova.pdfPosudek oponenta práce121,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1)._Jana_Duskova.pdfPrůběh obhajoby práce121,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.