Title: Postoj "nových" členů EU k euru
Other Titles: Attitude of the "new" EU members towards the Euro
Authors: Beran, Petr
Advisor: Mašátová, Vendula
Referee: Nový, Miloš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5217
Keywords: Evropská unie;eurozóna;euro
Keywords in different language: European union;eurozone;euro
Abstract: Tato bakalářská práce nabízí postoj ?nových? členů EU k euru. Vybral jsem si toto téma s ohledem na současnou krizi v Evropské unii. Noví členové EU řeší otázku, zda euro je lepší měna než jejich národní oběživo. Moje práce obsahuje analýzu postoje a ekonomické situace nových zemí EU. Pozice České republiky je zobrazena ve více detailech. Hlavními cíli bylo rozdělit nové členy EU do skupin s ohledem na jejich přístup ke společné měně, popsat další rozšiřování EMU a vysvětlit důvody odmítání eura v České republice. Dostupná data mi umožnila se přiblížit postoji nových členů EU k euru, zjistit situaci jednotlivých ekonomik a jejich přípravy a ochoty přijmout euro. Situace v Evropě není příznivá pro rozšiřování EMU, ale tato práce se snaží ukázat zemím mimo EMU způsob, jak být připraven pro přijetí eura a jak dospět k plnění přístupových kritérií. Hledání více řešení s ohledem na porozumění významu společné měny je vhodným pro budoucnost našeho kontinentu.
Abstract in different language: This bachelor work deals the attitude of the ?new? EU members towards the Euro. I chose this topic with regard to contemporaneous depression in the EU. The new EU members solve the question whether the Euro is a better currency than their national currency. My work contains analysis of the attitude and economic situation in the countries of the new EU members. The position of the Czech Republic is settled in more detail. The leading aims are to distinguish the new EU members into groups according to their respect for shared currency, to describe further broadening of the EMU and to explain the reasons for refusing the Euro by the Czech Republic. Available datas allowed me to draw near the attitude of the new EU members towards the Euro, to find out detailed situation of particular economics and their readiness and compliance for accepting the Euro. The situation in Europe is not favourable for spreading EMU but this work tries to show to the countries outside the EMU the way how to get ready admitting the Euro and how to come to European economics´help. Looking for more solutions with a view to understanding the siguificance of the shared currency is advisable for next future of our Continent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_beran_petr.pdfPlný text práce959,58 kBAdobe PDFView/Open
BP_beran_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
BP_beran_OP.PDFPosudek oponenta práce800,33 kBAdobe PDFView/Open
BP_beran.PDFPrůběh obhajoby práce252,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.