Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová, Helena
dc.contributor.authorDeinechyna, Yevgeniia
dc.contributor.refereeKoláříková, Dagmar
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:41:11Z
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:41:11Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier40340
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5221
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je představit lexiku a slovní zásobu francouzského jazyka. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. Práce obsahuje úvod, závěr a seznam použité literatury. V úvodu uvádíme aktuálnost tématu a cíl této práce, strukturu a použité zdroje. V teoretické části vysvětluje pojetí lexiky a slovní zásoby a všechno co s tímto tématem souvisí. Teoretická část zahrnuje a popisujeme různorodost francouzské lexiky, prezentuje slovníky a typy slovníků, se zabývá regionální jazyky. Přejímání slov z cizích jazyků a neologismy uvádíme jako důležitou součást rozšiřování slovní zásoby francouzského jazyka. Výklad teorie je doprovázen příklady. Praktická část zahrnuje historii francouzsko-ruských vztahů, zkoumá zavedení francouzských slov v ruském jazyce a ruské slovo do francouzštiny. Cílem této praktické části, je vyšetřit původ slov francouzského původu, a ruská slova do francouzštiny. Přejatá slova francouzského původu byly rozděleny do několika oblastí: umění a literatura, oblečení, každodenní věci, slova vojenské předměty. Část ruských slov byla distribuována z historického hlediska. V závěru jsou předložené výsledky práce a problémy, na které jsme se narazili v průběhu výzkumu.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40340-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjectslovníkcs
dc.subjectneologismycs
dc.subjectvýpůjčkycs
dc.subjectetymologiecs
dc.subjectargoticky výrazycs
dc.titleLexicologie a slovní zásobacs
dc.title.alternativeLexicology and vocabularyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra románských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translated?French lexicon and vocabulary?. It is written in French language. Bachelor thesis deals with general classification of French lexicon and vocabulary. It aims to give basic information and concepts of French vocabulary and the lexicon in general. The thesis includes an introduction,theoretical and practical part, conclusion. The theoretical part compounds three main chapters: The first chapter is "the fundamentals of vocabulary and French lexicon" highlights the fundamentals of vocabulary and lexicon used in French lexicology and terminology which is most generally accepted. The second chapter presents the dictionaries and their types and lexicography as the important part of the French lexicon in general. The third chapter "the linguistic diversity of the French language" is devoted to the classification of the French language. It separated into several main and most appropriated groups: 1.the common lexicon, 2.familiar and popular languages, 3.the slang and vulgar language 4.foreign words and borrowings 5.neologisms The forth chapter is ?the main factors of linguistic diversity? provides essential information of qualitative, diachronique, diatopic and diastrafique classifications and describes their meaning. Those classifications consist of the basic concepts of dialect, idiolect and sociolecte and present some of regional languages. The name of practical part is ?Russian language as a source of enrichment of the French lexicon and Russian words with French origin? It contains the Franco-Russian history of relations as the main factor in lexicon exchanging ; Franco-Russian relations has long history.It was devided into several periods. It was interesting to investigate the history of introducing of Russian words into French Lexicon , for example: It begins in 11 century when Henry the 1 merried Anna Yaroslavnu, the daughter of Yaroslav Mudry in (1054) . From that period starts the history of mutual relations of France and Russia. The most interesting Period for introducing russian words into French Lexicon, from XVII century, the period of Moskov reign. From this period It was given some examples: Tcar?, Gosudar? , Boyarin, Dvoryanin, kruzhka, muzhyk, balalayka etc. In the conclusion it was given the results of thesis and presented the problems with wich it was encountered in the course of the study.en
dc.title.otherLe lexique et le vocabulairecs
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translateddictionaryen
dc.subject.translatedneologismsen
dc.subject.translatedborrowingsen
dc.subject.translatedetymologyen
dc.subject.translatedslangy expressionsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deinechyna Ievgeniia. doc.pdfPlný text práce394,21 kBAdobe PDFView/Open
File0007.PDFPosudek vedoucího práce430,03 kBAdobe PDFView/Open
File0008.PDFPosudek oponenta práce661,6 kBAdobe PDFView/Open
File0009.PDFPrůběh obhajoby práce223,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.