Název: Fenomén lásky a smrti v Schopenhauerově díle
Další názvy: The phenomenon of love and death in Schopenhauer´s work
Autoři: Hrušková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5228
Klíčová slova: Schopenhauer;Nietzsche;láska;smrt
Klíčová slova v dalším jazyce: Schopenhauer;Nietzsche;love;death
Abstrakt: Bakalářská práce je založena na komparaci dvou filosofických osobností, Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzscheho. Cílem práce bylo shrnout možné přístupy k pojmu lásky a smrti. Z těchto náhledů na danou tématiku jsme se soustředili na přístup k správnému životnímu nazírání a nastínění jejich uplatnění v soukromém životě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is based on comparison of two outstanding philosophic personalities, Arthur Schopenhauer and Friedrich Nietzsche. The aim of this work was to summarize possible approaches to notions love and death. From these point of view to given subject matter we concentrated on the appropriate life orientalism and delineations of its use in personal life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Protivenska, BP, ZCU 2012.pdfPlný text práce312,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protivenska Miroslava_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Protivenska Miroslava_Kastnerova Martina.docPosudek oponenta práce70,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Protivenska-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce12,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5228

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.