Název: Vývoj urologie v Čechách a na Moravě
Další názvy: History and evolution of urology in Czech and Moravia
Autoři: Pokorná, Milena
Vedoucí práce/školitel: Klečka, Jiří
Oponent: Roztočilová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5243
Klíčová slova: urologie;chirurgie;urolog;chirurg;ranhojič;bradýř;lékařská fakulta;Plzeň;Západní Čechy
Klíčová slova v dalším jazyce: urology;surgery;Pilsen;West Bohemia;urologist;surgeon;healer;barber
Abstrakt: Urologie je chirurgický obor, který byl dlouhá léta v určitém područí všeobecné chirurgie. K jeho osatmostatnění došlo až v 70. letech 20. století založením 1. Urologické kliniky v Praze. Cílem bakalářské práce je pokud možno co nejpřehledněji zpracovat historii tohoto oboru v Čechách a na Moravě. Práce je členěna do čtyř základních částí: charakteristika urologie jako oboru, vývoj dle historických období, stav a úroveň urologie v současnosti, zamyšlení se nad budoucností tohoto oboru.
Abstrakt v dalším jazyce: Urology is a surgical field, which was years in the hands of a general surgery. Its independence was only in the 70th years of 20th century of the first century Urological Clinic in Prague was established. The aim of this work is as far as clearly processing the history of this specialization in Bohemia and Moravia. The work is divided into four basic parts: characteristics of urology as a field, the development of historical periods, status and level of urology at present, consider the future of the specialization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Pokorna Milena-2012.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna Milena2_Klecka Jiri.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Pokorna Milena2_Roztocilova Jana.pdfPosudek oponenta práce75,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna_Milena.pdfPrůběh obhajoby práce633,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.