Title: Vývoj urologie v Čechách a na Moravě
Other Titles: History and evolution of urology in Czech and Moravia
Authors: Pokorná, Milena
Advisor: Klečka, Jiří
Referee: Roztočilová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5243
Keywords: urologie;chirurgie;urolog;chirurg;ranhojič;bradýř;lékařská fakulta;Plzeň;Západní Čechy
Keywords in different language: urology;surgery;Pilsen;West Bohemia;urologist;surgeon;healer;barber
Abstract: Urologie je chirurgický obor, který byl dlouhá léta v určitém područí všeobecné chirurgie. K jeho osatmostatnění došlo až v 70. letech 20. století založením 1. Urologické kliniky v Praze. Cílem bakalářské práce je pokud možno co nejpřehledněji zpracovat historii tohoto oboru v Čechách a na Moravě. Práce je členěna do čtyř základních částí: charakteristika urologie jako oboru, vývoj dle historických období, stav a úroveň urologie v současnosti, zamyšlení se nad budoucností tohoto oboru.
Abstract in different language: Urology is a surgical field, which was years in the hands of a general surgery. Its independence was only in the 70th years of 20th century of the first century Urological Clinic in Prague was established. The aim of this work is as far as clearly processing the history of this specialization in Bohemia and Moravia. The work is divided into four basic parts: characteristics of urology as a field, the development of historical periods, status and level of urology at present, consider the future of the specialization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Pokorna Milena-2012.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Pokorna Milena2_Klecka Jiri.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Pokorna Milena2_Roztocilova Jana.pdfPosudek oponenta práce75,11 kBAdobe PDFView/Open
Pokorna_Milena.pdfPrůběh obhajoby práce633,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.