Title: Životní styl bio, koncepce zdraví a konzumerismus
Other Titles: Organic Lifestyle, the Conception of Health and Consumerism
Authors: Králíková, Pavla
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Holubec, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5247
Keywords: životní styl;bio;konzumerismus;koncepce zdraví
Keywords in different language: lifestyle;bio;consumption;concept of health
Abstract: Anotace Záměrem diplomové práce bylo zachytit významy, jaké přikládají bio životnímu stylu jeho konzumenti a jaké tito bio konzumenti mají motivy k nákupu biopotravin. V druhé řadě bylo snahou zjistit, jaké koncepce zdraví se objevují u lidí, kteří žijí životním stylem bio. Cíl práce je exploračního charakteru. V širším pojetí je účelem práce pojednání o současné konzumní společnosti a jejím charakteru skrze jeden konkrétní a specifický úsek, jeden z mnoha životních stylů, bio styl. Při provádění výzkumu jsem se řídila principy zakotvené teorie Strausse a Corbin (1999). Inspirovala jsem se jejich radami a pokyny začínajícím badatelům. Především jsem uplatnila doporučení provádět kroky sběru dat a analýzy neodděleně. A osvojila jsem si principy kódování. Data jsem získala pomocí hloubkových rozhovorů. Participanti jsou spotřebitelé bio výrobků, lidé žijící bio stylem a také producentka bio zboží. K získání participantů byla využita metoda snowball. Jako pomocný software jsem využila Express Scribe pro přepis rozhovorů do elektronické podoby a Atlas.ti pro analýzu dat. Strauss, Anselm, Juliet Corbin. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství Albert a Sdružení Podané ruce.
Abstract in different language: This thesis is concerned with the topic of organic lifestyle. Its aim is, through the statements of seven organic consumers (and one businesswoman with organic products firm), to show which meanings are connected with organic products and organic lifestyle. My other aim was also to show the ways how participants conceptualized the category of health. I tried to analyze all meanings and knowledges of my participants about organic lifestyle. For these reasons I chose a qualitative approach of research. I used semi-structured interviews. Interviews were taped and transcribed by using Microsoft Word Office Program. The results of analysis were presented in categories. At first I presented categories of definitions of organic lifestyle, then categories of motives to buy organic products and finally the conceptualizations of health.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kralikova_diplomova prace.pdfPlný text práce171,4 kBAdobe PDFView/Open
KRalikova_DP_posudek vedouci 2012.docPosudek vedoucího práce37 kBMicrosoft WordView/Open
posudek_oponenta_Kralikova.docPosudek oponenta práce52 kBMicrosoft WordView/Open
Kralikova.JPGPrůběh obhajoby práce204,62 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.