Název: Stanovy v s.r.o. a jejich funkce
Další názvy: Articles of Incorporation in Limited company and the function
Autoři: Řežábek, Milan
Vedoucí práce/školitel: Havel, Bohumil
Oponent: Holejšovský, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5251
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným;s.r.o.;akciová společnost;a.s.;družstvo;obchodní právo;stanovy;společenská smlova
Klíčová slova v dalším jazyce: limited liability company;Inc.;joint stock company;PLC;cooperative regulation;business law;statutes;social contract
Abstrakt: Práce se zaměřuje na popis stanov u společnosti s ručením omezeným co by svého organizačního řádu a sekundárního pramene vlastního statusu a vzájemných práv a povinností angažovaných osob. Práce srovnává ostatní primární dokumenty mezi dalšími obchodními společnostmi a zároveň je srovnává s úpravou práva Spolkové republiky Německo, Rakouska a Slovenské republiky. Akcentována zde je budoucnost úpravy ve formě navrhovaného zákona o obchodních korporacích.
Abstrakt v dalším jazyce: The sense of this disertation is description of principles through the companies regulate own questions of existance. I especially focused on topic of limited companiy a and its articles as form of seconadary regulation. The disertation contains a comparison the other czech business companies and caompares with german, austrian and slowakian law. The next topic deals about future of czech regulation in sense of articles limited company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pdf(1).Diplomova_prace_2011_Milan_Rezabek_Stanovy_v_sro_a_jejich_funkce.pdfPlný text práce288,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Rezabek-1.pdfPosudek vedoucího práce96,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Rezabek-2.pdfPosudek oponenta práce123,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Rezabek Milan.pdfPrůběh obhajoby práce35,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5251

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.