Název: Urgentní stavy v souvislosti s těhotenstvím v neodkladné péči
Další názvy: Urgent Conditions in Connection with Pregnancy in Emergency Care
Autoři: Svatošová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Kuneš, Bohumil
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5257
Klíčová slova: těhotenství ektopické těhotenství
Klíčová slova v dalším jazyce: pregnancy ektopic pregnancy
Abstrakt: Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou urgentních stavů v těhotenství v neodkladné péči. ty pak rozděluje do několika celků, kde vysvětluje onemocnění v těhotenství, jak se projevuje a léčí. praktické části zkoumá orientaci zdravotníků v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The teoretical part of this, thesis deals with issues of urgent conditions in conect with pregnancy in emergency care. Issues are classified into several cathegories, where disordes are explained, their manifestation and cure. practical part of medic in that problematic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svatosova - VP.jpgPosudek vedoucího práce336,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Svatosova - OP.jpgPosudek oponenta práce451,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Svatosova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce323,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.