Title: Specifika letecké záchranné služby při hromadných neštěstích a katastrofách
Other Titles: Specificities of Air Rescue Service at Mass Disasters and Catastrophes
Authors: Voglová, Denisa
Advisor: Mareček, Michal
Referee: Franěk, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5258
Keywords: medicína katastrof;hromadné neštěstí;integrovaný záchranný systém;krizové řízení;letecká záchranná služba;mimořádná událost
Keywords in different language: catastrophe medicine;mass disaster;integrated rescue system;crisis management;air ambulance;extraordinary incident
Abstract: Bakalářská práce na téma Specifika letecké záchranné služby při hromadných neštěstích a katastrofách seznamuje s úlohou letecké záchranné služby při mimořádných událostech a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje hromadné neštěstí a katastrofy obecně. Zabývá se integrovaným záchranným systémem, krizovým řízením a plánováním. V další části se věnuje specifikaci letecké záchranné služby a její úloze při mimořádných událostech. Praktická část práce se zaměřuje na kazuistiky z letecké záchranné služby v Líních. Jedná se o kazuistiky hromadného neštěstí v podobě dopravních nehod.
Abstract in different language: A bachelor?s thesis on the topic ?Specifics of the air rescue service at mass disasters and catastrophes? introduces an assignment of an air ambulance during extraordinary incidents and is separated to a theoretical and a practical section. The theoretical part describes mass disasters and catastrophes in general. It deals with an integrated rescue system, crisis management and planning. It also describes specifics of an air ambulance and its assignment in extraordinary incidents. The practical section focuses on case reports from the air ambulence unit in Líně. The case reports mainly describe mass disasters like traffic accidents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Denisa Voglova.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Voglova VP.jpgPosudek vedoucího práce329,01 kBJPEGThumbnail
View/Open
Voglova - OP.zipPosudek oponenta práce1,62 MBZIPView/Open
Voglova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce268,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.