Název: Procesorem řízený střídač 350VDC/230VAC, 50Hz, 500VA
Další názvy: Microprocessor controled inverter 350VDC/230VAC, 50Hz, 500VA
Autoři: Kubát, Michal
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Štětka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5263
Klíčová slova: Spínaný zdroj;měnič;střídač;plný můstek;TMS320;MOSFET;budič
Klíčová slova v dalším jazyce: Switched-mode power supply;SMPS;inverter;full bridge;TMS320;MOSFET;driver
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací spínaného střídače z 350 V DC na 230 V AC s maximálním výkonem 500 VA. Část práce tvoří obecný úvod do problematiky spínaných zdrojů, další část se zaměřuje na teoretický popis jednotlivých bloků střídače, jejich návrh, realizaci a ověření funkce.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with design and realization of 350 V DC to 230 V AC switched-mode power supply with a power rating of 500 VA. Part of this thesis deals with general introduction to switched-mode power supplies, the next part is focused on the description of individual power supply blocks, their design, realization and validation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michal_Kubat_2012.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047272_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ku.pdfPosudek oponenta práce180,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047272_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce122,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.