Název: Návrh a realizace měřicího předzesilovače pro kondenzátorové měřicí mikrofony
Další názvy: Design and realization of condenser mic measurement amplifier
Autoři: Kroc, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Stifter, Jiří
Oponent: Voborník, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5266
Klíčová slova: měřící zesilovač;kondenzátorový mikrofon;mikrofonní zdroj
Klíčová slova v dalším jazyce: measuring amplifier;condenser mic;microphone power supply
Abstrakt: Obsahem práce je rešerše parametrů měřících mikrofonů, včetně historických modelů, na základě které je proveden návrh napájecích zdrojů a zesilovače. Snahou bylo navrhnout a realizovat obvody, které umožňují použití velké škály měřících mikrofonů bez ohledu na výrobce nebo stáří mikrofonu. Vlastnosti navržených zdrojů a zesilovače byly simulovány v programu PSpice, stejně jako vlastnosti pomocných obvodů, např. detektoru přebuzení. Nakonec byla zapojení realizována a jejich vlastnosti odměřeny.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis is search of measuring condenser microphones parameters, including historical models, on its basis was made design of power supplies and amplifier. The aim was to design and implement circuits that allow the use of a large range of measuring microphones regardless of manufacturer or age of the microphone. Characteristics of designed supplies and amplifier were simulated in PSpice program, as well as properties of the auxiliary circuits, such as overvoltage detector. Finally, circuits was realized and their properties measured.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce5,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047523_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce559,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047523_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047523_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce127,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.