Název: Levý břeh Seiny v Paříži
Další názvy: Left bank of Seine in Paris
Autoři: Hrušková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5270
Klíčová slova: levý břeh Seiny;Paříž;Eiffelova věž;obvod;historie;umění
Klíčová slova v dalším jazyce: left bank of Seine;Paris;Eiffel tower;periphery;history;art
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl charakterizovat pojem levý břeh Seiny v Paříži. Paříž je neformálně rozdělena na pravý a levý břeh Seiny. Zatímco pravý břeh je vnímán jako konzervativní a obchodní, levý břeh je posuzován jako bohémský, umělecký a intelektuální. V této práci autorka hledá původ těchto rysů. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je zaměřena na historický vývoj Paříže. V druhé kapitole je nastíněna umělecká atmosféra na levém břehu Seiny v Paříži. Třetí kapitola je věnována Eiffelově věži, unikátní památce, která je symbolem celé Francie. Ve čtvrté kapitole je uveden dotazník, který napomáhá objasnit jak na levý břeh nahlížejí Pařížané, ostatní Francouzi a český studenti a lektoři francouzského jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis is to define the meaning of the term "left bank of Seine in Paris". Paris is informally devided into Seina's left and right bank. While the right bank is perceived as conservative and business one, left bank is considered as boheme, artistic and intellectual. In this thesis, the author is looking for the origins of these characteristics. The thesis is devided into four parts. The first chapter is focused on the historical evolution of Paris. In the second one is shown the artistic atmosphere on the left bank. The third part is dedicated to Eiffel tower, an unique monument which is the symbol of the whole France. In the fourth chapter is shown a questionnaire which helps to clear how see the left bank the Parisians, other Frenchs, czech students and teachers of french language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova Pavla posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce83,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova Pavla posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce167,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova Pavla prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5270

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.