Title: Analýza tréninkového procesu v MTBO pro vybranou výkonnostní skupinu
Other Titles: Analysis of the training process in MTBO for a selected performance group
Authors: Kubínová, Veronika
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52722
Keywords: trénink;mtbo;horská cyklistika;mapa;metodika;orientační sporty
Keywords in different language: training;mtbo;mountain biking;map;methodology;orienteering
Abstract: Diplomová práce analyzuje přípravné období tréninkového procesu a to konkrétně mapovou přípravu. Posuzuje efektivitu navržených speciálních cvičení pro zlepšení dovedností v MTBO (orientační závody na horských kolech). Jejím cílem je zkvalitnění mapové přípravy všech závodníků MTBO. Veškerá cvičení budou zveřejněná formou webových stránek na metodickém portálu ČSOS (Český svaz orientačních sportů). Cílovou skupinou jsou mírně pokročilí závodníci jakéhokoliv věku, kteří se pravidelně účastní českého poháru v MTBO.
Abstract in different language: The diploma thesis analyzes the preparatory period of the training process, specifically map preparation. It assesses the effectiveness of designed special exercises to improve MTBO (mountain bike orienteering) skills. Its goal is to improve the map preparation of all MTBO competitors. All exercises will be published in the form of websites on the ČSOS methodological portal (Czech Association of Orienteering Sports). The target group is moderately advanced competitors of any age who regularly participate in the Czech Cup in MTBO.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubinova_2023.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce59,58 kBAdobe PDFView/Open
Kubinova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce66,01 kBAdobe PDFView/Open
Kubinova V..pdfPrůběh obhajoby práce21,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.