Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMatoušek, Roman
dc.contributor.refereeLojek Antonín, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.refereeValentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-1-24
dc.date.accessioned2023-06-09T11:35:15Z-
dc.date.available2022-12-5
dc.date.available2023-06-09T11:35:15Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-6
dc.identifier93959
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/52729-
dc.description.abstractCílem této práce je nabídnout analýzu poštovního práva a poštovní správy v 19. století. Toto století představuje období, kdy v oblasti poštovního práva došlo k velkým změnám. V oblasti vnitrostátního práva bylo započato s pracemi na novém poštovním zákoně, který byl vydán roku 1838, a na něj navazovala celá řada dalších právní předpisů. V tomto období se se také setkáváme s uzavíráním jednotlivých mezinárodních smluv týkajících se poštovního práva. Poštovní historii nám nepřipomínají pouze právní předpisy poštovního práva ale budovy dodnes existujících starých poštovních stanic, milníky při silnicích nebo symbolika poštovní trubky, která přetrvala dodnes.cs
dc.format107 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpoštacs
dc.subjectprávocs
dc.subject19.století.cs
dc.subjectorganizace poštcs
dc.subjectspráva poštcs
dc.subjectpoštovní úřadcs
dc.subjectprávní předpisycs
dc.subjectvývojcs
dc.titleVývoj poštovního práva, poštovní správy a její organizace v 19. stoletícs
dc.title.alternativeDevelopment of postal law, postal administration and its organization in the 19th centuryen
dc.typerigorózní práce
dc.thesis.degree-nameJUDr.
dc.thesis.degree-levelRigorózní
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to offer an analysis of postal law and postal administration in the 19th century. This century represents a period when great changes took place in the field of postal law. In the field of national law, work began on the new Postal Act, which was published in 1838, and was followed by a number of other pieces of legislation. This period also saw the conclusion of various international treaties relating to postal law. Postal history is reminded not only by postal legislation but also by the buildings of the old post offices that still exist today, the milestones along the roads and the symbolism of the post pipe, which has survived to this day.en
dc.subject.translatedpost officeen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translated19th centuryen
dc.subject.translatedorganization of post officesen
dc.subject.translatedpostal administrationen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translateddevelopmenten
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postovni pravo_final.pdfPlný text práce680,45 kBAdobe PDFView/Open
OP - Matousek 1 pdfPosudek oponenta práce643,79 kBUnknownView/Open
Pr. - Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce271,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.