Title: Kognitivní poruchy při poranění mozku a jejich terapeutické ovlivnění
Other Titles: Cognitive Disorders in Cerebral Injury and Their Terapeutical Effect
Authors: Hanzlíková, Jindra
Advisor: Melicharová, Iva
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5274
Keywords: ergoterapie;kognitivní funkce;kognitivní poruchy;poranění mozku;paměť;pozornost
Keywords in different language: occupational therapy;cognitive functions;cognitive disorders;brain injury;memory;attention
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o kognitivních poruchách při poranění mozku a jejich terapeutických ovlivněních. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabývám problematikou poranění mozku, kognitivními funkcemi a jejich poruchami spojenými s těmito poraněními. V praktické části se zabývám výcvikem kognitivních funkcí u osob po prodělaném poranění mozku. Práce obsahuje tři kazuistiky.
Abstract in different language: This thesis deals with the cognitive disorders in brain injury and their therapeutic influence. The work consists of theoretical and practical part. In the theoretical part I study the issue of brain injury, cognitive functions and disorders associated with these injuries. The practical part deals with the training of cognitive functions in patients after myocardial injury to the brain. The work contains three case reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jindra Hanzlikova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci prace - Hanzlikova.zipPosudek vedoucího práce1,52 MBZIPView/Open
oponentsky posudek BP - Hanzlikova.zipPosudek oponenta práce1,57 MBZIPView/Open
Hanzlikova.jpgPrůběh obhajoby práce892,99 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.