Název: Kognitivní poruchy při poranění mozku a jejich terapeutické ovlivnění
Další názvy: Cognitive Disorders in Cerebral Injury and Their Terapeutical Effect
Autoři: Hanzlíková, Jindra
Vedoucí práce/školitel: Melicharová, Iva
Oponent: Šrytrová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5274
Klíčová slova: ergoterapie;kognitivní funkce;kognitivní poruchy;poranění mozku;paměť;pozornost
Klíčová slova v dalším jazyce: occupational therapy;cognitive functions;cognitive disorders;brain injury;memory;attention
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o kognitivních poruchách při poranění mozku a jejich terapeutických ovlivněních. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zabývám problematikou poranění mozku, kognitivními funkcemi a jejich poruchami spojenými s těmito poraněními. V praktické části se zabývám výcvikem kognitivních funkcí u osob po prodělaném poranění mozku. Práce obsahuje tři kazuistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the cognitive disorders in brain injury and their therapeutic influence. The work consists of theoretical and practical part. In the theoretical part I study the issue of brain injury, cognitive functions and disorders associated with these injuries. The practical part deals with the training of cognitive functions in patients after myocardial injury to the brain. The work contains three case reports.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jindra Hanzlikova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci prace - Hanzlikova.zipPosudek vedoucího práce1,52 MBZIPZobrazit/otevřít
oponentsky posudek BP - Hanzlikova.zipPosudek oponenta práce1,57 MBZIPZobrazit/otevřít
Hanzlikova.jpgPrůběh obhajoby práce892,99 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.