Název: Moderní metody výroby ozubení - hoblování a obrážení
Další názvy: Modern methods of production gears - planing and shaping
Autoři: Faiman, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Oponent: Janda, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5279
Klíčová slova: ozubená kola;obrážení;hoblování;NC obrábění;sériová výroba
Klíčová slova v dalším jazyce: gears;shaping;planing;NC machining;series production
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje souhrn informací z technologie výroby ozubených kol metodami hoblováním a obrážením ve výrobních podnicích včetně současného stavu. Hlavním cílem je sumarizovat informace dané problematiky jako studijní podklady pro výuku na KTO.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work contains summary information from production technology of gears by shaping and planing methods in manufacturing companies including the current status. The main objective is to summarize information issues as a teaching material at the Department of Machining Technology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moderni metody vyroby ozubeni - hoblovani a obrazeni, Tomas FAIMAN.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faiman-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce896,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faiman - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faiman - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce427 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5279

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.