Název: Závislost elektrických vlastností izolačního systému na míře jeho vytvrzení
Další názvy: Electrical properties of insulating system in dependenc on curing degree of its binder resin
Autoři: Radoš, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pihera, Josef
Oponent: Pinkerová, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5284
Klíčová slova: elektrické točivé stroje;izolační systém;VPI;resin-rich;epoxidová pryskyřice;parametry izolačního systému;částečné výboje;offline metoda;on-line metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical rotating machines;isolation system;VPI;resin-rich;epoxy resin;parameters of insulation system;partial discharge;offline method;on-line method
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vytváření elektrické izolace ve velkých točivých strojích. Úvodní pasáž se zabývá hlavním rozdělením elektrické izolace a možnostmi nanášení. Následující úsek řeší způsoby vytvrzování izolace a její vlastnosti po použití těchto metod. Poslední část se zabývá on-line a offline diagnostickými metodami, pomocí kterých zjišťujeme kvalitu výsledného produktu.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on problems with creating of electrical isolation in big rotating machines. First text is dealing with main differencis of electrical isolation and possibilities of aplication. Next section is dealing with the ways of curing isolation and quality after using this methods. Last section follow up with on-line and offline diagnostic methods and integrity of final product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Rados.pdfPlný text práce961,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040770_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040770_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040770_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5284

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.