Title: Platforma aplikací XNA a vzorové řešení
Other Titles: Application Platfom XNA and Samples
Authors: Vacata, Jan
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Křibský, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5287
Keywords: XNA;DirectX;GameStudio;grafika;hra;hardware;C#;3D
Keywords in different language: XNA;DirectX;GameStudio;graphics;game;hardware;C#;3D
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi DirectX a XNA od firmy Microsoft. Práce popisuje postupný vývoj těchto technologií a jejich porovnání.Také porovnává technologii XNA s nativními zobrazovacími prostředky médií operačního systému Windows. Porovnává systémové požadavky jednotlivých technologií. Ověřuje nasazení na alternativních platformách.
Abstract in different language: This bachelor thesis is interested in technologies DirectX and XNA from Microsoft. The theme is about progress of these technologies and their comparsion. It also compares XNA with nativa application of OS Windows. Compares hardware requirements of each technology. It checks running of these applications on other platforms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Vacata.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
047146_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce480,09 kBAdobe PDFView/Open
047146_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,92 kBAdobe PDFView/Open
047146_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.