Název: Platforma aplikací XNA a vzorové řešení
Další názvy: Application Platfom XNA and Samples
Autoři: Vacata, Jan
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Křibský, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5287
Klíčová slova: XNA;DirectX;GameStudio;grafika;hra;hardware;C#;3D
Klíčová slova v dalším jazyce: XNA;DirectX;GameStudio;graphics;game;hardware;C#;3D
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi DirectX a XNA od firmy Microsoft. Práce popisuje postupný vývoj těchto technologií a jejich porovnání.Také porovnává technologii XNA s nativními zobrazovacími prostředky médií operačního systému Windows. Porovnává systémové požadavky jednotlivých technologií. Ověřuje nasazení na alternativních platformách.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is interested in technologies DirectX and XNA from Microsoft. The theme is about progress of these technologies and their comparsion. It also compares XNA with nativa application of OS Windows. Compares hardware requirements of each technology. It checks running of these applications on other platforms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Vacata.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047146_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce480,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047146_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047146_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.