Název: Dvouhodnotové řízení speciálního výkonového měniče pro generování budících kmitů
Další názvy: Hysteretic control of specialized power converter to generate exciting oscillations
Autoři: Vaněk, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Majorszký, Jan
Oponent: Janda, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5290
Klíčová slova: Výkonový měnič;dvouhodnotová regulace;Fourierova transformace
Klíčová slova v dalším jazyce: power converter;hysteretic control;Fourier transform
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce analyzuje regulační struktury výkonového měniče. Uvádí závěr ze simulace a zobrazuje výsledky Fourierovy transformace.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor?s thesis analyzes the regulatory structure of the power converter. Summarize conclusions from simulation and represent results from Fourier transform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jakub_Vanek_E10B0647P.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047280_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047280_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047280_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5290

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.