Název: Genderové přístupy v evropské archeologii
Další názvy: Gender approaches in European archaeology
Autoři: Štádlerová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Chroustovský, Luboš
Oponent: Sosna, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5309
Klíčová slova: gender;genderová archeologie;feminismus;procesualismus;postprocesualismus;genderové studie;teoretický přístup
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;gender archaeology;feminism;procesualism;postprocesualism;gender studies;theoretical approach
Abstrakt: Práce se zabývá studiem genderových přístupů v evropské archeologii. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku genderové archeologie (vznik a vývoj, řešená témata, metody). Praktická část vychází z databáze příslušné literatury a je zaměřena na průzkum vybraných archeologických komunit.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the study of gender approaches in European archeology. The theoretical part focuses on the archeology of gender characteristics (origin and development, addressing themes, methods). The practical part is based on a database of relevant literature and focuses on the archaeological survey of selected communities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Andrea Stadlerova.pdfPlný text práce604,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadlerova_Chroustovsky VP.pdfPosudek vedoucího práce46,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadlerova-Sosna OP.pdfPosudek oponenta práce146,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadlerova.pdfPrůběh obhajoby práce126,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.