Název: Vývoj ošetřovatelské péče u salmonelových onemocnění
Další názvy: Development nurse care near disorder salmonellas
Autoři: Kohoutová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Virtová, Svatava
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5317
Klíčová slova: hygiena;průjem;práce sestry;ošetřovatelská péče;dezinfekce;zdroj nákazy;dietní opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: hygiene;dierrhea;nurse work;nursing care;disinfection;source of infection;dietary measures
Abstrakt: V úvodu své práce rozebírám historii popsanou v literatuře přibližně od dob středověku a postupuji až po současnost. Zabývám se hlavně srovnáváním historie se současností ve vývoji ošetřovatelské péče u pacientů s průjmovými diagnózami. V následujících částech práce poukazuji na vývoj ošetřovatelství doplněný o poznatky z mé současné praxe a pramenů literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: At thebeginningof my thesis I analyzethehistorydescribed in theliteraturefromtheMiddleAgesproceeding to thepresent. I dealmainlywithcomparingthe past and presentofnursing care developmentforpatientswithdiarrhealdiseases. Thefollowingsectionsofthis study point out on theadvancementofnursingsupplemented by knowledgefrom my currentpractice and literaturesources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Romana Kohoutova bakalarsky prace1.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Kohoutova.jpgPosudek vedoucího práce114,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Kohoutova.zipPosudek oponenta práce220,57 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kohoutova.jpgPrůběh obhajoby práce113,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5317

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.