Title: Životnost a spolehlivost materiálů v elektrotechnice
Other Titles: Durability and reliability of the materials in electrical engineering
Authors: Branšovský, Martin
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5321
Keywords: životnost;spolehlivost;degradační účinky;izolační materiál;diagnostické metody;on-line diagnostika;off-line diagnostika;zbytková životnost;ztrátový činitel;kapacita vinutí;částečné výboje;dielektrikum;izolační materiál;model stárnutí
Keywords in different language: durability;reliability;effects of degradation;insulating material;diagnostic methods;on-line diagnostics;off-line diagnostics;residual lifetime;dissipation factor;winding capacity;partial discharges;dielectric;insulating material;aging model
Abstract: V této práci je uvedeno základní rozdělení izolantů. Jsou zde popsány základní, a pro elektroizolační materiály klíčové, vlastnosti charakterizující daný materiál. Dále různé druhy vnějších i vnitřních vlivů, které způsobují degradaci. Degradační procesy jsou v práci objasněny pomocí matematických modelů stárnutí, na základě kterých lze určit životnost daného materiálů. V neposlední řadě práce obsahuje rozdělení a popis vybraných diagnostických metod a závěrem návrh postupů pro určení zbytkové životnosti izolačního systému.
Abstract in different language: In this thesis is described basic sorting of insulating material. It describes basic electrical materials and key properties that is characterizing the material and various types of external and internal influences that is cause of a degradation. Mathematical models of aging processes are described in this thesis and determining the lifetime of materials can be based on this models. Finally, this thesis contains a classification and description of selected diagnostic methods and proposal of procedures for determining the residual lifetime of the insulation system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zivotnost a spolehlivost materialu v elektrotechnice_Martin Bransovsky_2012.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
040459_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,06 kBAdobe PDFView/Open
040459_oponent.pdfPosudek oponenta práce432,71 kBAdobe PDFView/Open
040459_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.