Title: Projektové dny lidových tradic na prvním stupni základní školy
Other Titles: Project days of folklore traditions at primary school
Authors: Bahníková, Hana
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Referee: Černíková Marie, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53239
Keywords: lidové tradice;projektové dny;dramatická výchova;první stupeň základní školy;projektová výuka
Keywords in different language: folklore traditions;project days;drama education;elementary school;primary school;project-based learning
Abstract: Diplomová práce obsahuje projektové dny lidových tradic pro realizaci na prvním stupni základní školy. V teoretické části se zabývá zakotvením lidových tradic ve vzdělávacím systému na provním stupni, jejich historií a specifiky regionu Mladoboleslavsko, možnosti využití dramatické výchovy a projektové výuky. V praktické části představuje metodické návody pro šest vybraných projektových dnů, jejich realozaci, evaluaci a doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The diploma thesis contains project days of folklore traditions for realization in the first grade of primary school. The theoretical part deals with embedding folk traditions at the primary school, history of czech national traditions and specifics of Mlada Boleslav region. the possibilities of using drama and project education in project days. The practical part contains methodical instructions of six projekct days, their realization, evaluation and reccomendations for practical use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace projektove dny lidovych tradic na prvnim stupni zakladni skoly, Bahnikova Hana .pdfPlný text práce5,9 MBAdobe PDFView/Open
Bahnikova VP.pdfPosudek vedoucího práce158,24 kBAdobe PDFView/Open
Bahnikova OP.pdfPosudek oponenta práce159,25 kBAdobe PDFView/Open
Bahnikova O051.pdfPrůběh obhajoby práce36,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.