Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrnka, Pavel
dc.contributor.authorSynek, Milan
dc.contributor.refereePihera, Josef
dc.date.accepted2012-06-08
dc.date.accessioned2013-06-19T06:58:00Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:58:00Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier47105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5324
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje základní fyzikální děje v elektrických izolantech při působení elektrického pole. Teoreticky popisuje výboje v plynných izolacích, elektrickou pevnost a průrazy kapalných a pevných izolantů. V závěru práce je teoreticky popsán vznik a druhy částečných výbojů. Součástí práce je také měření částečných výbojů na hydroalternátoru.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýbojová činnostcs
dc.subjectčástečné výbojecs
dc.subjectelektrická izolacecs
dc.subjectprůraz izolacecs
dc.subjectpolarizacecs
dc.subjectelektrická pevnostcs
dc.titleTeoretický rozbor výbojové činnostics
dc.title.alternativeTheoretical description of electrical dischargeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes the basic physical phenomena in electrical insulators when exposed to the electric field. Theory describes the discharge in gaseous insulation, dielectric strength and flashes of liquid and solid insulators. At the end of the work is theoretically described the origin and types of partial discharges. The work also includes measurements of partial discharges in hydroelectric alternator.en
dc.subject.translateddischarge activityen
dc.subject.translatedpartial dischargeen
dc.subject.translatedelectrical insulationen
dc.subject.translatedinsulation breakdownen
dc.subject.translatedpolarizationen
dc.subject.translateddielectric strengthen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticky rozbor vybojove cinnosti_Milan Synek.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
047105_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,75 kBAdobe PDFView/Open
047105_oponent.pdfPosudek oponenta práce465,86 kBAdobe PDFView/Open
047105_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.