Title: Rešerše experimentálních metod pro měření vlhkosti páry pomocí optických sond v parních turbínách
Authors: Ranš, Matej
Advisor: Uruba Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bém Jindřich, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53251
Keywords: parní turbína;vlhkost páry;vodní kapky;eroze lopatek;primární kapky;sekundární kapky;optické metody;sondy pro parní turbíny
Keywords in different language: steam turbine;steam wetness;water droplets;blade erosion;fine droplets;coarse droplets;optical methods;probes for steam turbines
Abstract: Práce se zabývá optickými metodami pro měření vlastností kapalné fáze (velikost kapek, množství kapek, rychlost a směr kapek) v parní turbíně. V práci jsou popsány a porovnány metody pro měření malých, primárních kapek (například extinkční metoda) a metody pro měření větších, sekundárních kapek (například metoda stínografie). V závěru práce jsou konkrétně popsány vyvinuté sondy pro měření v parních turbínách a pracoviště, zabývající se experimentálním výzkumem kapalné fáze v parních turbínách.
Abstract in different language: This thesis deals with optical methods for measuring liquid phase properties (droplet size, droplet quantity, droplet velocity and direction) in a steam turbine. Methods for measuring small, primary droplets (e.g., the extinction method) and methods for measuring larger, secondary droplets (e.g., the shadowgraphy method) are described and compared. A description of designs of probes that have already been developed follows. The thesis concludes with a short description of active research groups in this field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MatejRANS_2023.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,65 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,11 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.