Title: Život dětí s těžkou hemofilií dříve a dnes. Možnosti a meze ve vzdělávání a ve volném čase
Other Titles: The lives of children with severe hemophilia then and now. Possibilities and obstacles in education and in leisure time activities
Authors: Zmijová, Veronika
Advisor: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Referee: Janyšková Kristýna, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53273
Keywords: hemofilie;děti;škola;sport;volný čas;aktivity;léčba;překážky;krev;pacientské organizace;podpora;profylaxe
Keywords in different language: hemophilia;kids;school;sport;leisure time;activities;treatment;blood;patients organization;support;prophylaxis
Abstract: Práce se zabývá porovnáním života dětí s těžkou hemofilií se zaměřením na možnosti a meze ve vzdělávání, vliv na výběr a provozování volnočasových aktivit včetně sportu a případný odlišný přístup k takto znevýhodněným osobám. Zaměříme se také na specifika rodiny s dítětem s hemofilií. Čtenář bude seznámen také s rozdíly v léčebných postupech v průběhu posledních několika generací.
Abstract in different language: The thesis deals with a comparison of the lives of children with severe haemophilia, focusing on the possibilities and limits in education, the impact on the choice and practice of leisure activities including sports and the possible different treatment of such disadvantaged persons. It also focuses on the specificities of the family with a child with haemophilia. The reader will also be introduced to the differences in treatment practices over the last few generations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Zmijova_bakalarska prace.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Zmijova VP030.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Zmijova OP.pdfPosudek oponenta práce116,02 kBAdobe PDFView/Open
Zmijova O029.pdfPrůběh obhajoby práce321,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.