Název: Pokračování v trestném činu
Další názvy: Continuation of the crime
Autoři: Holbová, Jarmila
Vedoucí práce/školitel: Baxa, Josef
Oponent: Kocina, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5330
Klíčová slova: pokračování v trestném činu;vražda;sérioví vrazi
Klíčová slova v dalším jazyce: continuation of crime;murder;serial killers
Abstrakt: V své práci Pokračování v trestném činu se zaměřuji na využívání tohoto institutu nejen u majetkových, ale také u násilných trestných činů. Pro svou práci jsem si vybrala fenomén zvaný sérioví vrazi. Popisuji zde jejich činy, jejich osobnost a a jejich odsouzení. Hledám skutečnosti, které mohou představovat důvod pro odsouzení těchto vrahů za pokračující trestný čin.
Abstrakt v dalším jazyce: In my dissertation named ? The continuous crime? I targeted the application of this juridical institute not only to the acquisitive offence but also to the offence of violence. I focus on concept of Serial killers. I describe their acts, their personality and typical characteristics and legal proceeding. I search for the facts that represent the ground for conviction of these killers of ?The continuous crime?.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce825,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holbova_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce967,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holbova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce747,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holbova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce328,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5330

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.