Title: Vývoj a typologie písma v různých civilizacích
Other Titles: Development and typology of writing in different civilizations
Authors: Kovář, Josef
Advisor: Řeháček Karel, PhDr. Ph.D.
Referee: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53302
Keywords: vznik písma;historický vývoj písma;druhy písemných systémů;způsoby zaznamenávání písma;kódování písma.
Keywords in different language: the origin of writing;historical development of writing;types of writing systems;methods of recording writing;coding of writing
Abstract: Tato práce se zabývá chronologickým vývojem písma, druhům písemných soustav napříč světem, podrobnějším popisem vývoje písma na našem území a využitím dané problematiky ve výuce. Dále řeší otázku potřebných pomůcek k zaznamenávání písma ve formě psací látky a psacích potřeb, mimojiné se věnuje kódováním písma.
Abstract in different language: This thesis deals with the chronological development of writing, types of writing systems across the world with a more detailed description of the development of writing in our territory and the use of this topic in teaching. It also contains the issue of the necessary tools to record writing in the form of writing material and writing supplies, and among other things deals with writing coding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_tisk.pdfPlný text práce30,97 MBAdobe PDFView/Open
Kovar Josef V.pdfPosudek vedoucího práce152,73 kBAdobe PDFView/Open
Kovar Josef O.pdfPosudek oponenta práce174,1 kBAdobe PDFView/Open
Kovar Josef P.pdfPrůběh obhajoby práce48,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.